கருவி இல்லாத விரைவான-வெளியீட்டு ஆர்பர் (காப்புரிமை நிலுவையில் உள்ளது)

Tool-Free Quick-Release Arbor

புதிய ஆர்பருக்கான நன்மைகள்

l துளை மரக்கட்டைகளை மாண்ட்ரலுக்கு பூட்டுவதைத் தடுக்க டிரைவ் ஊசிகளை தானாக ஈடுபடுத்தும் வசந்த-ஏற்றப்பட்ட காலரை வழங்கவும்

l எஃகு மற்றும் ஏபிஎஸ் கட்டுமானம் ஆர்பரை மேலும் வெளிச்சமாகவும் சுத்தமாகவும் ஆக்குகிறது

l காலரின் வெவ்வேறு வண்ண தேர்வுகளை வழங்குகிறது, காலரில் லோகோ அச்சிடுதல் கிடைக்கிறது

எப்படி வேலை செய்வது

(விரைவு-வெளியீட்டு ஆர்பர் வி.எஸ். பாரம்பரிய ஆர்பர்)

gr


இடுகை நேரம்: செப் -01-2020